För närvarande förbereder jag ett avhandlingsarbete som rör hur moderna teknikplattformar kan utformas utifrån mänskliga behov snarare än teknokapitalistiska intressen. Mer information om det följer i samband med sjösättning.

Jag har även en blogg som består av delar av den loggbok jag fört över mina efterforskningar rörande konstruktion av intelligenta maskiner.

 
#Forskning #Maskinintelligens #Blogg