Jag arbetar med att ta fram radikalt människoanpassad teknologi. Radikalt snarare än ytligt människoanpassad, eller människovänlig (eng. human friendly), som är det begrepp som typiskt används för att beskriva användarfokuserad teknologi. Sådana ytligt människovänliga system innebär som regel en kraftig maktobalans mellan de som äger plattformarna och de som använder/används av dem. De tenderar att förstärka polarisering och konflikt utifrån sättet de är utformade. De är dessutom inte bara kompatibla med, utan fullständigt byggda kring, en ohållbar tillväxtberoende kapitalism.

Jag vill istället medverka till att skapa prosociala system som respekterar integritet, är såväl socialt som ekologiskt hållbara och underlättar tilltro och samarbete mellan människor.

Jag har en blogg som består av delar av den loggbok jag fört över mina efterforskningar rörande konstruktion av intelligenta maskiner, en samlingssida för alternativ till så kallad smart teknologi: osmart.nu och kod.arvidmarklund.se där jag beskriver de digitala prototyper jag är med och utvecklar.

 
#ProsocialTeknologi #Blogg #Maskinintelligens #Prototyper #Forskning