#Pixelfed

 
Kontakt

Skicka tips, hälsningar, reflektioner, invändningar, beröm, hat och hot till arvid@arvidmarklund.com eller adda mig via mitt mobilnummer på Signal. [LÄS MER]

Fri mjukvara

Här listar jag några rimliga alternativ till parasitära system som google, facebook och instagram. [LÄS MER]