En app för det

Uppmärksamhetsekonomin är ett godtyckligt historiespecifikt paradigm. Inte det enda möjliga sättet att organisera transaktioner på utifrån våra tekniska framsteg, även om den riskerar att uppfattas så. Som en naturlag.

För varje människa som kopplas samman med andra finns en ny möjlighet att få veta mer om hur den fungerar och vilken typ av onödig konsumtion den kan vara mottaglig för reklam om och framför allt var och när; Vilka platser och tidpunkter den är som mest sårbar för annonsering och exakt vilket pris som där och då kan locka just den människan.

Politik som utsmyckning

Eftersom de globala teknikföretagen lever på all uppmärksamhet som kan generera individanpassade annonser och prissättningar, kan de utifrån lämplig PR-strategi ta ställning ytligt i politiska frågor utan att faktiskt beröras av dem. Vare sig det handlar om globalism, lokalpatriotism, transaktivism, nazism, eller feminism. De tjänar pengar på alla dessa rörelser. Engagemang. Deras plattformar blir det självklara schackbrädet där dessa strider utkämpas, men de hotas inte av vad som händer på brädet eftersom de inte spelar på det utan är det. De har lyckats med konststycket att göra sig själva osynliga. De hotas inte så länge ingen ifrågasätter själva spelplatsen i sig och det nödvändiga i att leva sitt liv genom plattformarna.

Vem äger vägarna?

Ett annat sätt att använda den nya tekniken på är att bygga decentraliserade plattformar där data inte samlas in centralt för att säljas till annonsörer och lobbyister utan ägs av användarna själva. Det finns lovande projekt av privata aktörer med det upplägget (t.ex. Safe Network, Blockstack och Elastos). Det behövs dock även strukturella, politiska ansatser för att möjliggöra det i större skala. Att bygga ny infrastruktur som vi kan äga och kontrollera tillsammans. Vi kan inte enbart förlita oss på individers konsumentmakt för att uppnå det. Engagera dig i ett lokalt förbund eller en förening. Frågetecken + frågetecken = Politisk förändring.

Sön, 04 Aug 2019

#Uppmärksamhetsekonomi #Övervakningskapitalism #Decentralisering #SocialaMedier