Dumhet rekommenderad för dig

Sociala medier, mediastreamingtjänster och gig-ekonomi-plattformar använder alla rekommendationssystem som gissar vad vi kommer gilla genom att analysera vårt och andras beteenden. Systemen kan få enorma valmöjligheter att framstå som triviala och ibland som så självklara att vi inte ens betraktar dem som val. Det är bekvämt och sparar tid, men innebär att vi förlorar något annat.

EFTERHANDS-KONSTRUERAD IDENTITET

Ett problem är att vi gradvis riskerar att göra oss mer lika den prototyp av vårt själv som rekommendationssystemet konstruerar. För att begripliggöra oss själva kommer vi ofta känna ett behov av att rationalisera valen vi gjort. Det finns ett begrepp inom socialpsykologin som kallas post decision bias som kortfattat innebär att vi har lättare att upptäcka tecken som talar för att vi tagit ett korrekt beslut, än tecken på motsatsen, efter beslutet är fattat. Vi mår bra av att hitta återförsäkringar på att valet vi gjorde var det enda rätta eftersom det ökar förekomsten av positiva känslor som stolthet och minskar risken för obehagliga känslor såsom ånger. Det gör att vi både kommer söka efter bevis i omgivningen som bekräftar att valet var rätt samt även skapa nya bevis genom att förändra eller lägga till fakta i berättelsen om oss själva. Exempelvis tankar och regler som: Jag valde A och det var rätt val eftersom jag är en sådan typ av person som gillar A. Rekommendationssystemet ger oss alltså vad det tror att vi vill ha, samtidigt som vi dras mot att bli mer som den som vill ha just det. På så sätt hjälper våra mänskliga hjärnors mekanik systemet att framstå som mer träffsäkert än det egentligen är.

KONFIRMATIONSBIAS-TURBO

Ett annat socialpsykologiskt begrepp är konfirmationsbias (eng. confirmation bias). Det att vi tenderar att vara mer uppmärksamma på tecken i vår omgivning som går i linje med vad vi redan tror på. Personifierade sökresultat och flöden förstärker denna effekt genom att även vår faktiska omgivning, redan innan den ens nått vår kognition, utsatts för en mekanisk konfirmationsbias som ger oss ännu sämre chanser att upptäcka fakta som går emot vad vi redan tror på.

BEFINTLIGA OPERSONLIGA ALTERNATIV

Ett alternativ för de som vill göra internetsökningar utan att få personaliserade resultat är sökmotorn DuckDuckGo. Den finns som tillval i de flesta webbläsare. Det finns även sociala medier som inte personanpassar flöden och lägger in riktade annonser, utan bara visar postningar från de du aktivt väljer att följa t.ex instagramalternativet Pixelfed. Jag har listat fler alternativ på sidan: Att välja indie.

MINA FÖRSLAG

1) FILTERAVBUBBLING

Det skulle vara intressant att utveckla en sökmotor som istället för att förstärka vår konfirmationsbias, motverkar den genom att använda våra preferenser för att välja ut sökresultat som tvärtom vidgar våra perspektiv. En sökmotor som visar resultat som gör oss förvånade, nyfikna, ibland kanske förvirrade men oavsett mindre enkelspåriga. Eller ett rekommendationssystem som presenterar: Det här tyckte andra, som inte alls liknar dig, var intressant.

2) ANTIVIRALA MEDIA

Inom så kallad kvalitativ forskning är det centrala att lyfta fram alla olika nyanser i ett undersökningsmaterial, snarare än att vikta nyanserna rättvist i förhållande till hur vanligt förekommande de varit. Man skulle kunna bygga en social mediaplattform som utgår från den principen. Allt material som läggs till går genom en klassificering utifrån likheter med övrigt material och bildar utifrån det automatiskt kategorier. Målet för nätverket är sedan att exponera användare för ett så heterogent material som möjligt. Alltså att så många av de olika kategorierna visas upp och så få objekt från samma kategorier som möjligt. Man kan inte följa eller bli följd. Man kan lajka poster vilket återkopplas till postaren men inte påverkar det kommande flödet. Poster kommer inte genom feedbackfenomen och delning bli virala. Det som du möts av när du tittar in i nätverket är alltså inte vad som trendar, inte heller vad som är vanligast förekommande (katter och bebisar som gör gulliga saker), utan en balanserad överblick av allt som händer på nätverket.

Lör, 12 Jan 2019

#Rekommendationssystem #KonfirmationsBias #SocialaMedier