ATT MEKANISERA MÄNSKLIGHET

Jag utforskar för närvarande olika sätt att konstruera intelligenta maskiner. Jag intresserar mig även för risken att mekaniserandet av mänskliga funktioner förskjuter vår definition av vad som är mänskligt. 

Jag läser befintlig litteratur, genomför egna experiment och dokumenterar idéer, resultat och analyser under arbetets gång. Det är i dagsläget oklart vart arbetet kommer att leda men min bästa gissning är att det kommer att resultera i någon kombination av följande: summariska bloggposter, en bok baserad på mina anteckningar eller en doktorsavhandling. 

Om du är intresserad av projektet kontakta mig gärna på arvid@arvidmarklund.com.

Prenumerera gärna på det för tillfället tomma rss-flödet om du vill följa uppdateringar i framtiden.