Nerväxtspsykologi - Anledning 1
22 december, 2023 | Arvid Marklund
Träd täckta av is och snö.

1. Att ändra sammanhangen är en resurs

En stor del av arbetet i en psykologisk behandling handlar om att förändra miljön man har runt sig. Man förlitar sig inte enbart på den kortsiktiga, här-och-nu-viljan1, utan arrangerar sin omgivning så att det man vill göra blir lättare. Så att det blir enklare att göra vad ens kort- och långsiktiga kloka jag, vill. Det betyder inte att man ska bortse från den kortsiktiga motivationen, men lång erfarenhet av beteendeförändringar har visat att det aldrig är tillräckligt. Framförallt inte om man vill att förändringarna ska bli bestående.

Översatt till samhällsnivå, betyder det att vi inte enbart kan luta oss mot attitydkampanjer och andra tilltag som syftar till att locka fram massiva sinnesförändringar. Vi behöver få hjälp av våra sammanhang. Ändra våra gemensamma miljöer och mötesplatser. Vår gemensamma infrastruktur.

Någon invänder då säkerligen att det jag pratar om här är en slags social ingenjörskonst. De har inte fel, men jag vädjar till er att inte slänga ut det spädbarnet med badvattnet. Jag vill mena att den sociala påverkan av sammanhangen sker oavbrutet, men idag inte utifrån medborgerliga behov utan från mäktiga kapitalintressen. Om vi istället för enskilda kapitals tillväxt skulle prioritera mänskliga behov, jämlikhet och respekt för ekologisk miljö, skulle vi till exempel inte bygga enorma parkeringsplatser utanför lika enorma gallerior, utan snarare en välfungerande kollektivtrafik och en robust decentraliserad matförsörjning.

Samma sak gäller här, att på kort sikt gå före som individ och visa andra att man kan leva på mindre konsumptionsintensiva sätt, är värdefullt om det fungerar som socialt bevis, som gör det lättare för andra att följa efter utan att bli för ensamma så att säga, men enskilda hjälteinsatser kommer aldrig att vara tillräckliga. Att förändra sammanhangen är kort sagt, enligt mig, en kraftfull och underutnyttjad strategi. Den bör användas varsamt och utifrån djup demokratisk2 förankring.

Kategorier: psykologi
Sökord: ekonomi, nerväxt, eftertillväxt, postgrowth, degrowth


  1. Vad jag i pratet beskriver som viljans kraft↩︎

  2. Det vi idag tänker på som demokrati, med allmänna val och professionella politiker, är inte det enda sättet att kanalisera medborgerlig vilja. Se exempelvis: Van Reybrouck, D. (2018) och specifikt gällande hållbarhet Daw et al. 2022.↩︎


DELA