Naturrespekt eller naturromantik
24 oktober, 2023 | Arvid Marklund
En skalbagge på en rot.

Jag tänker att det finns tre huvudsakliga sätt att förhålla sig till övrig natur:

Det är en stor skillnad mellan att respektera natur och att romantisera den. Att respektera naturen är att inte fästa sig vid enskilda ting eller arter, för att de är estetiskt tilltalande eller för att man själv investerat tid i dem. Det sistnämnda kommer från ett ekonomiskt synsätt. Om man respekterar natur vill man inte maximera den kortsiktiga vinsten av dess resurser, inte heller se till att bevara något bara för att det funnits tidigare. Att respektera natur är att avstå från klåfingrighet och kontroll. Ingripa bara då det är helt nödvändigt och bara i den utsträckning det är det. Fälla de träd man behöver för att bygga stugan man ska bo i. Inte den mängd som är vinstoptimerande. Inte bevara arter som inte längre kan finnas i ett förändrat klimat, men släppa naturen så fri att arter kan röra sig och utvecklas i nya miljöer. Naturen behöver då inte bli varken inlåst i ett museum eller förstörd. Den kan få vara förgänglig, fredad och i ständig rörelse.

Kategorier: hållbarhet
Sökord: natur,exploatering,konservering


DELA