Generativ AI
20 mars, 2023 | Arvid Marklund
Böcker i en bokhylla.

Det behövs en definition av uttrycket AI-genererad. Att skapa är inte samma sak som att gissa. Någon invänder säkert att det gör människor också. Laddas med mängder av input och lär sig gissa vad som är rimligt utifrån det träningsmaterialet. Som en enkel input-output-låda. Jag vill hävda att människan är långt mer komplex än så. Vad en algoritm gör med de ofantliga mängderna av människogenererat material den optimerats på är inte generering. Det är AI-filtrering.

Kategorier: ai psykologi
Sökord: generativ ai


DELA