Våra gemensamma vägar
28 december, 2022 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Väder, takbyggen, nudging. Var kommer det här kunna ta oss? Oss lämlar. Man säger lämlar om några man föraktar, men vad händer om man inkluderar sig själv? Jag kan verkligen se att jag själv till stora delar är en produkt av vad som varit lätt eller svårt att tillgå, även om det säkert inte varit den mest typiska uppsättningen av friktion och glid. Jag är en av er lämlar! Låt oss tillsammans ta makten över våra vägar, tunnlar och broar.

Kategorier: ai psykologi
Sökord: nudging,structure


DELA