Problemet med problemformuleringar
2 juli, 2022 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

En problemformulering stipulerar lösningarna på sitt problem. Vem som helst kan hitta en lösning då problemet redan är formulerat. Det kräver mer om vi ska ta oss utanför den gängse, existerande problemformuleringsramen och utforska de systemkritiska problem/lösningarna.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA