Nudging eller makroåtgärder
7 januari, 2022 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Angående påverkan av mänskliga beteenden genom så kallad AI eller andra manipulativa tekniker såsom exempelvis nudging/sludging eller algoritmiskt selektiv filtrering. Min position nu är att det inte är acceptabelt om det görs som direkt påverkan (t.ex. att försöka framställa mindre koldioxidgenererande praktiker som mer attraktiva), men att det kan uppnås indirekt, med bibehållen värdighet. Det framstår som sannolikt att förändringar i människors åsikter och beteenden mot mer hållbara praktiker, kan ha större chanser att uppstå i ett samhälle som präglades av samarbete och tillit snarare än konflikt och tävling. Jag vill mena att man kan bygga en hård teknologisk väv, som underlättar generell prosocialitet, men som överlåter till mänskliga fri-vilja-handlingar inom den mjukare väven att frambringa ett mer hållbart samhälle.

Kategorier: ai psykologi
Sökord: nudging,sludging,prosocialitet,hållbarhet


DELA