Prosocial väv 3
4 januari, 2022 | Arvid Marklund
En väv av korslagda linjer på en datorskärm.

Jag åker buss genom västernorrland. När vi ska passera en plogande traktor stannar den helt och låter bussen passera. Det är så lite trafik. Den låga trafikbelastningen är en förutsättning. De kan bygga upp den mentaliteten runt den verkligheten. Verkligheten är väven. Det finns fria val inom den, men väven attraherar allt mot en viss mentalitet. Kanske är det så man ska förstå förhållandet mellan kultur och individ? Eller natur och kultur? Kulturen är emellertid både en produkt av väven och samtidigt en del av den. Det behövs en distinktion. Väven kan definieras som det som inte är kultur; just det som inte går att påverka genom kulturell medverkan. Eller så skiljer vi bara på den hårda och den mjuka väven. Den hårda är: fast, statisk, infrastrukturell och den mjuka dynamisk och förhandlingsbar, det är endast den mjuka som kan utsättas för medskapande från deltagare.

Kategorier: ai psykologi
Sökord: prosocialitet,teknologisk struktur


DELA