För stora att reglera
23 december, 2021 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Reglering får inte diskriminera små aktörer, genom att de kräver stora centraliserade rutiner och heltidsanställda jurister för att hantera. Tvärtom borde de underlätta för de små att finnas kvar och försvåra för monopolistiska jättar. De som är too big to act prosocially. Too big to care. Too big to be ashamed. De som är för stora helt enkelt. Dominansbeteenden frodas omgivet av för lite motstånd. I närvaro av svaghet.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA