Framgångsrika hemliga recept
28 september, 2021 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Det måste finnas värden som står över rätten att behålla hemligheten om sitt framgångsrika recept. Om du utvecklar digitala nätverksuppkopplade enheter med avancerad övervakningsteknologi såsom kameror och mikrofoner etc. som verkar utanför ägarens[^50] kontroll och kommer placeras i dennes hems mest intima delar, så får du helt sonika acceptera att du behöver konkurrera med något annat än ditt hemliga recept. Det måste vara en moralisk och juridisk självklarhet med fri och öppen människorespekterande mjuk- och hårdvara om en enhet (a) innehåller någon slags övervakningsteknik och (b) någonsin kommer att finnas bland civila.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA