Att vara en spelplan
11 september, 2021 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Det kapitalistiska paradigmet har fått oss att måna om våra egna små gräsmattor. Skydda dem mot våra grannar. De förmedlar en bild av att det viktiga i livet är att vara en vinnare och att man endast kan bli det genom att klättra på de andra, förlorarna. Vi spänner våra bågar för att kunna gå vinnande ur varenda ordväxling vi har med de som egentligen är våra bröder och systrar, vilka enade skulle utgöra ett hot mot de som idag sitter på nästan all makt. Så här ska du göra om du vill ha kontrollen över ett samhälle: Gör världen till en spelplan där alla utom du och din klass tävlar mot alla andra i ett spel som bara sker på den spelplanen. Förstärk spelandet genom att ge de flesta (helst alla men bara vid få tillfällen) möjligheten att känna sig som vinnare i någon av kamperna som utspelar sig på brädet. Se till att de är tillräckligt passiviserade för att aldrig orka lyfta blicken utanför spelplanen. Du kan fortsätta att vara osynlig, håva in alla stora vinster (du ger givetvis spelarna på planen möjligheten att spela med för dig obetydliga småpengar) medan spelarna hålls upptagna av att debattera med varandra om vem som har rätt och fel. Vem som är god och ond. Grattis, du äger nu samhället. Någon invänder kanske: men det är naturligt, det är inbyggt förstärkande att vinna över andra. Den som vinner får en belöning och det är tillräckligt för att förklara varför det idag är så vanligt förekommande i människors självberättelser. Det är inte sant. Det är politiskt motiverad körsbärsplockning från vilda evolutionsspekulationer. Man skulle tvärtom kunna hävda (och jag gör det med min agenda, även den ideologiskt anstruken, men med vad jag vill tro är flertalets bästa i åtanke) att i vanliga mänskliga gemenskaper har antisociala beteenden avuppmuntrats och eliminerats. Hopplöst genomgripande antisociala individer har utfrusits/uteslutits. Endast i ett modernt (hyperciviliserat) samhälle är det möjligt att klara sig om man istället för att bidra tvärtom suger ut gemenskapen för egen vinning. Det förstärkande var aldrig att vara en vinnare i sig; endast om det vinnandet var till gagn för din grupp. Goda flockmedlemmar belönas. Antisociala vinnare dödas.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA