AI-logg 11 augusti, 2021
11 augusti, 2021 | Arvid Marklund

Var man än befinner sig i historien kan man snegla tillbaka några decennier och konstatera att vissa bakåtsträvare alltid ställt sig i opposition mot det nya. Vare sig det gäller jordbruk, industriell massproduktion, tåg, bilar, smarta mobiltelefoner eller sociala medier. Om man inte vill framstå som en idiot, som någon som bara bär på en lika förutsägbar som bedårande rädsla för framtiden, bör man utan protester rätta in sig i ledet. Acceptera det förmodat ofrånkomliga. Det som lätt undgår upptäckt är att vad som blir det nya alltid är uppe för förhandling. Om bilen aldrig förverkligats (på grund av att man överblickat vilka förödande konsekvenser den skulle föra med sig) hade inte motstånd mot bilen framstått som något slags tjatigt regnväder som man alltid får dras med. Då hade ljuset istället riktats mot de som var för bilen. De skulle ha betraktats som fullständiga dårar.

Kategorier: psykologi
Sökord: teknologisk determinism,bilism


DELA