AI-logg 19 juli, 2021
19 juli, 2021 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Jag läser i en gammal ordbok[^36] att ordet intelligens kommer från latinets intelligentia som betyder förstånd, fattningsförmåga eller insikt. Artificiell Intelligens skulle då kunna sägas vara ett konstgjort förstånd, men idag är det så mycket av ett förstånd utan känsla. Det är mer av en konstgjord slutledning utan vare sig förstånd, fattningsförmåga, insikt eller känsla. Det spelar självklart ingen roll vad ett ord i originalutförande egentligen betyder, språket är levande och begreppen utvecklas och glider i olika riktningar, men det fick mig att tänka. Man kan verkligen ifrågasätta det rimliga i den glidningen. Nu är det accepterat att artificiell intelligens är att kunna dra blixtsnabba slutsatser utifrån en träning på ett massivt material med ett facit som bestämmer på förhand vad som är vad[^37]. En slutledning utan resonerande. Ett oresonligt slutledande.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA