AI-logg 7 juli, 2021
7 juli, 2021 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Några ord om att återta ägandet över sin data, inte för att den ska vara fredad, utan för att kunna sälja datan till samma teknikbolag som tidigare stulit den. Till exempel att man skulle få välja att själv ta betalt av ett teknikbolag för att tillåta intim spårning. Jag anser inte ens att man behöver använda moraliska argument här (om mänsklig värdighet, om risker med att göra integritet till en lyxvara för överklassen, om behovet att solidariskt värna gemensam makt gentemot monopolister o.s.v.) eftersom ingen, inte ens en enskild människa kommer gå vinnande ur en sådan transaktion. Möjligen mer eller mindre förlorande. Det är bara en mycket listigt uttänkt taktik som gör det möjligt att vidmakthålla nuvarande affärslogik med en smärre justering. En orm som slingrar sig.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA