AI-logg 24 maj, 2021
24 maj, 2021 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Jag vill betrakta förhållandet mellan en enskild människa och en sociala medier-plattform som en relation där den personens sociala nätverk riskerar att möjliggöra personens relation till plattformen som sådan, mer än vad plattformen möjliggör verkliga sociala kontakter för den personen. Jag vill undersöka på vilka sätt man kan förändra det förhållandet, genom en kombination av teknologisk arkitektur och lagstiftning. På vilka sätt kan man bygga en plattform där syftet är att gagna personens upprätthållande och fördjupande av befintliga kontakter såväl som skapandet av nya. Prosociala medier.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA