AI-logg 28 april, 2021
28 april, 2021 | Arvid Marklund
Människor som rör sig i snön utanför en pendelstågsstation.

Vad skulle en empati vara utan skam? Eller rättare sagt, vad skulle en empatisk förmåga vara utan affektsmitta; den automatiska förnimmelsen av någon annans lidande och smärta? Att vad som drabbar någon annan även drabbar mig. Om jag ser någon dö dör även jag i någon bemärkelse. Svaret är att den empatiska förmågan då skulle vara ett fruktansvärt vapen. Ett vapen som kan användas för att förutsäga och sätta sig in i hur den andra kommer agera, reagera och på så sätt utnyttja den personen maximalt för egen vinning och njutning. Det här kännetecknar personer med genomgripande psykopatiska personlighetsdrag och dagens AI-komplex. De har den torra mentaliseringsförmågan (prediktion) men saknar helt kapacitet att smittas av andras obehagskänslor och uppleva skam beträffande sitt själv. De drivs endast av jakten på positiva stimuli utan att hindras av rädsla, osäkerhet och genans.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA