AI-logg 19 januari, 2021
19 januari, 2021 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Huawei blir utestängda från budgivning på de svenska 5G-näten. För att de anses företräda en spionorganisation. Vad menas? Det finns inte någon av budgivarna som inte representerar en spionorganisation. Hela infrastrukturen är konstruerad så. En sådan samhällsviktig funktion borde självklart vara konstruerad på ett sätt som gör att inte någon stat eller privat organisation har obehindrad tillgång till vad som händer där. Det är samhällsproblemet. Som döljs i narrativet med det ondskefulla Huawei.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA