AI-logg 3 oktober, 2020
3 oktober, 2020 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Det faktum att psykopati kännetecknas av påfallande brister, såsom avsaknad eller underaktiv skam, rädsla, oro och empati, innebär stora möjligheter i konstruerandet av alternativa ickepsykopatiska AI-nätverk i framtiden. Skam skulle exempelvis kunna byggas in strukturellt genom hårda lagar och regler för vad som får göras och inte. När ett maskinnätverk idag går över människors gränser, för att få vad de vill ha, blir de internt klappade på ryggen, vilket motsvarar en aktivering av ett mänskligt belöningssystem. När de gör samma sak och blir ertappade och drar till sig dålig publicitet blir de milt och temporärt bestraffade, motsvarande specifik rädsloinlärning. De lär sig att bli listigare för att undvika det i framtiden, men utan någon radikal genomgång, någon generaliserad rädsla och undvikande, skam och depressiv reflektion, utan snabbt upp på hästen igen och fortsätta röra sig snabbt och ha sönder saker. Det här är ett så tydligt exempel på att maskinnätverken har vad som motsvarar en psykopats emotionssystem.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA