AI-logg 27 september, 2020
27 september, 2020 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Jag använder det faktum att människor antropomorfierar (attribuerar mänskliga drag till döda ting) AI-enheter när jag argumenterar för att det är rimligt att undersöka enheterna, såsom vore de mänskliga. Jag skulle vilja få in även något om att det inte bara sker påverkan i form av att maskinerna ses som mer mänskliga utan även att människor börjar se på sig själva mer som maskiner. Att en avhumanisering också sker. Jag ser på det som att den mänskliga grundimpulsen att göra den andre mer lik en själv, är en drift mot gemenskap. För att nå dit behövs rationaliseringar i båda riktningar, både att du är mer som jag, och jag är mer som du. Gisslet med dagens AI är det bara är den mänskliga parten som anpassar sig. Maskinen förändras inte. Jag minns ett citat från filmen 8mm: If you dance with the devil, the devil doesn’t change. The devil changes you1.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


  1. Ur My Blood approves av Amanda Hockings↩︎


DELA