AI-logg 10 augusti, 2020
10 augusti, 2020 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

En AI som skriver romaner, efter att ha matats med en stor mängd mänskligt skrivna romaner, är underväldigande. Det är ett fotografi av mänsklig fantasi. Varken mer eller mindre. Snyggt och imponerande på sätt och vis, men ingen borde tänka att det här börjar likna stark (d.v.s på mänsklig nivå) AI.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA