Brist på brist
3 augusti, 2020 | Arvid Marklund
En bit så kallat pinn-bröd som grillas över en lppen eld.

Brist har blivit en bristvara hos de väl bemedlade klasserna. Begränsningar visar sig ha ett värde, som inte bör definieras utifrån vad det inte är, alltså icke-överflöd, utan i sin helt egna rätt. Ingen bekvämlighet kan ersätta det naturliga lugn som kommer av att handskas med tillräckliga, men begränsade resurser och valmöjligheter. Alla andra tillstånd borde försätta oss i hysterisk gungning, ge oss en gnagande oro över att något inte stämmer, eftersom det är precis så. Idén om oändliga resurser har alltid varit en illusion.

Kategorier: ai psykologi
Sökord: frivilligEnkelhet


DELA