AI-logg 26 oktober, 2019
26 oktober, 2019 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Människor har typiskt ett starkt behov av att umgås med varandra. Äta tillsammans och tala om vardagliga händelser, vädret eller liknande. Jag tänker att man inte ska se det huvudsakliga syftet som konkret informationsutbyte. Gör man det framstår det ofta som en helt meningslös retorisk dans. Interaktionen besvarar närmast frågor som Är jag välkommen och trygg i den här gruppen? Får jag vara med? Duger jag?, vilka, om de besvaras bejakande innebär minskad risk för uteslutning och utsatthet för våld. Det är viktig att föra in liknande mekanismer i maskinella intelligenser av det skälet. Skamkänslor. Drift mot gemenskap. Rädsla för uteslutning.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA