AI-logg 24 oktober, 2019
24 oktober, 2019 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Jag låter min blick vila på ett objekt som ser ut som en gammal transistorradio. Några sekunder senare ser jag att det i själva verket är några DVD-filmer som står bredvid varandra. Jag tänker på att nån sa att när man väl har sett något på ett nytt sätt är det omöjligt att gå tillbaka till det tidigare sättet att se det. Ofta används uttrycket för att beskriva något som man anser vara ett stort avslöjande av en inneboende sanning, en insikt, men ibland är det bara en ny låsning i ett annat godtyckligt sätt att tolka situationen.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA