AI-logg 16 oktober, 2019
16 oktober, 2019 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Mycket av den AI som utvecklas idag kan ses som stödfunktioner, som ersätter funktioner som människor tidigare ansvarat för själva. Det man ger bort bildar i förlängningen funktionsnedsättningar. Så vilka handikapp är du beredd att utveckla för att få ett mer bekvämt och effektivt liv? Gör det något annat med oss? Med vår känsla av att vara kopplade till vår omedelbara fysiska verklighet och att höra hemma där?

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA