AI-logg 19 september, 2019
19 september, 2019 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

De stora teknikföretagen samlar nu enligt vissa källor data med en sådan frenesi för att de ska kunna gå vinnande ur kampen om att bli först med en stark AI1. Om man förstår något av det mänskliga är det att själva insamlandet av kunskap genom direkt erfarenhet i samverkan med den fysiska miljön är centralt. Vad för slags AI tänker de att de ska kunna konstruera med hjälp av stora mängder beteendedata? Ser de då människan bara som en samling beteendeuttrycksdata och om den samlas inom en bägare (aka. AI) kommer den därigenom automatiskt uppvisa mänskliga egenskaper? Predicera: Ja. Efterlikna: Möjligen. Men är det detsamma som att vara? Att efterlikna ett ytligt beteendeuttryck är inte samma sak som att skapa en inre mekanik som ger upphov till funktionellt likartade, men inte identiska uttryck för intelligens. Den senare typen, den som når liknande mål, men genom andra vägar och med annan estetik, är vad jag är ute efter.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


  1. Detta är dock mer troligt endast ett alibi för att få öka sin kommersiella prediktionskraft obehindrat (min anm. december 2019).↩︎


DELA