Kompartmentalisering i hjärnan.
22 augusti, 2019 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Kompartmentalisering. Inom datavetenskap innebär det här att man i kod tydligt delar upp olika uppgifter. Det görs rutinmässigt eftersom koden då blir lättare av felsöka. Felen blir enklare att hitta och åtgärda på det sättet, och det är även lättare för en annan programmerare att läsa och förstå avsikten med olika delar av programmet. I den mänskliga hjärnan saknas den typen av hård uppdelning i moduler. Det finns mängder av powerpointartister som visar upp bilder på hjärnan där vissa områden lyser, vilket sägs betyda att den delen av hjärnan ansvarar för en viss avgränsad uppgift. Det är en oemotståndlig förenkling eftersom den ger oss en känsla av att vi kan förstå hjärnan (och därigenom människan) med vårt verbala resonerande sinne, men den är dessvärre inte sann. Om man ska överföra bilden med felsökning tänker jag att hjärnan hålls felfri av homeostatiska processer som reglerar avvikelser på ett kemiskt svepande och oprecist sätt.

Kategorier: ai psykologi
Sökord: neuropsykologi


DELA