Självberättelser
27 juli, 2019 | Arvid Marklund
Grenar i en skog.

Självberättelser framstår som något typiskt mänskligt. Vad kommer det behovet ifrån? Vilka interna strukturer och yttre omständigheter har gett upphov till behovet? Den börjar uppstå tidigt redan när vi får till gång till språkligt resonerande och börjar förklara världen och vårt eget handlande. Behovet av förklaringar kan förstås enkelt: Om vi kan förklara varför världen fungerar på ett visst sätt kan vi agera på sätt som ger oss mer av det vi önskar och mindre av det vi inte önskar. Tveklöst klokt när det fungerar, men när samma förklaringslust går loss på sammanhang som är komplexa, slumpmässiga och motståndskraftiga mot mänskliga kontrollförsök, kan förklaringen göra oss dummare och sämre rustade att få det vi behöver. En stor del av vår tids psykiska ohälsa kan förstås som en konsekvens av det. Att man använder verbala förklaringar som en hammare för att slå på allt bara för att det fungerade så bra med spikar.

Kategorier: ai psykologi
Sökord: narrativ,förklaringar,rationaliseringar


DELA