AI-logg 26 juli, 2019
26 juli, 2019 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Jag behöver akta mig för det som i litteraturen kallas för Lowering-the-standards-problemet. Det innebär att man sänker kraven på vad som betraktas som mänskligt för att vi lättare ska kunna passa in i den mekaniska definitionen av intelligens. En inverterad antropomorfism1. Robotifiering? Maskinifiering? Det här är speciellt viktigt för mig. Mitt arbete innebär en särskild risk för glidning mot en allt mer mekaniserad syn på mänsklighet.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


  1. Antropomorfism är vår tendens att tillskriva döda ting mänskliga egenskaper.↩︎


DELA