Alternativa algoritmer
12 januari, 2019 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Man skulle kunna utveckla en sökmotoralgoritm som istället för att förstärka vår konfirmeringsbias, motverkar den genom att använda våra preferenser för att välja ut sökresultat som vidgar vår synvinkel. En sökmotor som visar resultat som gör oss förvånade, nyfikna, ibland kanske förvirrade men alltid mindre enkelspåriga. Eller ett rekommendationssystem som presenterar: Det här tyckte andra, som inte alls liknar dig, var intressant. Eller en antiviral social medieplattform som utgår från principen att lyfta fram alla olika nyanser i ett undersökningsmaterial, snarare än att vikta nyanserna rättvist i förhållande till hur vanligt förekommande de varit. Allt material som läggs till går genom en klassificering utifrån likheter med övrigt material och bildar utifrån det automatiskt kategorier. Målet för nätverket är sedan att exponera användare för ett så varierat material som möjligt. Alltså att så många av de olika kategorierna visas upp och så få objekt från samma kategorier som möjligt. Man kan inte följa eller bli följd. Man kan gillamarkera poster vilket återkopplas till postaren men inte påverkar det kommande flödet. Poster kommer inte genom feedbackfenomen och delning bli virala. Det som du möts av när du tittar in i nätverket är alltså inte vad som trendar, inte heller vad som är vanligast förekommande (katter och bebisar som gör något bedårande eller dråpligt), utan en balanserad inblick i allt som försiggår på plattformen.

Kategorier: ai psykologi skisser
Sökord: algoritmer


DELA