AI-logg 11 augusti, 2017
11 augusti, 2017 | Arvid Marklund
Ett golv med utspridda papper som innehåller figurer och texter om artificiell intelligens.

Medfödd imitation. Om man inte gör imitationsreflexen medfödd i en intelligent maskin, hur kan den då förstärkas på andra sätt? Om spegling uppskattas av andra så blir det förstärkande för speglaren. Om speglaren önskar positiv social kontakt vill säga. Spegling är även ett tecken på att den som speglar ser och bryr sig om dig, vilket höjer känslan av samhörighet och status. Socialitet och att vilja tillhöra gruppen driver då imitationen. Behovet att tillhöra borde då istället vara medfött i maskinella organismer. Utebliven spegling indikerar brist på tillhörighet och väcker typiskt obehag i form av skam. Att konstruera tillhörighetsdrift och skam förefaller önskvärt eftersom robotar annars skulle kunna agera enbart utifrån vad som gav dem mest energi och makt samt vad som maximerade andra subjektivt önskvärda känslolägen.

Kategorier: ai psykologi
Sökord:


DELA