Jag drivs av visionen att ta fram fundamentalt människoanpassad teknologi. Fundamentalt snarare än ytligt människoanpassad, eller människovänlig (eng. human friendly), som är det begrepp som typiskt används för att beskriva användarfokuserad teknologi. Ytligt människovänliga system innebär som regel en kraftig maktobalans mellan de som äger plattformarna och de som använder/används av dem. De tenderar att förstärka polarisering och konflikt utifrån sättet de är utformade. De är dessutom inte bara kompatibla med, utan fullständigt byggda kring, en ohållbar BNP-tillväxtberoende ekonomi. Jag vill istället medverka till att möjliggöra prosociala system som respekterar integritet, är såväl socialt som ekologiskt hållbara och underlättar tilltro och samarbete mellan människor.

Jag har en blogg som består av delar av den loggbok jag fört över mina efterforskningar rörande konstruktion av intelligenta maskiner. Nu arbetar jag även med forskning rörande teknologi, klimat och samhällsstyrning på Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi på Kungliga Vetenskapsakademien.

IN ENGLISH

#ProsocialTeknologi #Blogg #Maskinintelligens #Prototyper #Forskning